GDPR-information till klubbens medlemmar

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som medlem i Swedish Volvo FH16 Club för att fullgöra klubbens åtaganden i vårt avtal till dig som medlem. Exempel på uppgifter som sparas är ditt namn, din adress, ditt personnummer, ditt telefonnummer och din mejladress. I förekommande fall sparar klubben också organisationsnummer samt konto- och betalningsinformation.

Vi har fått dina uppgifter från din medlemsansökan, eller din klädbeställning, till Swedish Volvo FH16 Club. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det avtal, eller medlemsansökan, som upprättats mellan dig som medlem och Swedish Volvo FH16 Club.

Personuppgifter registreras inför varje ansökningsperiod sker vid ingången av klubbens verksamhetsår i januari och februari. Dina uppgifter sparas tills du utträder ur Swedish Volvo FH16 Club. Personuppgifter gallras senast 12 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga med någon annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

Formulär för begäran av registerutdrag hittar på Swedish Volvo FH16 Clubs webbplats. Du kan också klicka på länken för en PDF-kopia av ansökan: 
https://fh16klubben.se/wp-content/uploads/2018/05/Formula%CC%88r-fo%CC%88r-bega%CC%88ran-av-registerutdrag.pdf

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Swedish Volvo FH16 Clubs företagspartner. En fullständig lista över klubbens företagspartners hittar på du följande länk: https://fh16klubben.se/partners/

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Swedish FH16 Club, organisationsnummer 802428-5283:
Swedish Volvo FH16 Club
C/O Boije Ovebrink,
Fornåkersvägen 1
59192 MOTALA
Mejl: info@boije.se
Telefon: 070-581 88 81

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på:
Boije Ovebrink,
Fornåkersvägen 1
59192 MOTALA
Mejl: info@boije.se
Telefon: 070-581 88 81

Du når vårt dataskyddsombud
Boije Ovebrink,
Fornåkersvägen 1
59192 MOTALA
Mejl: info@boije.se
Telefon: 070-581 88 81

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.