Strul med medlemsregistret

I början på maj skickades årets första nummer av Truckstop ut till samtliga medlemmar. Nu har har det visat sig att det adressregister som användes inte var helt uppdaterat.
– Under våren gick vår leverantör igenom medlemsregistret för att komma tillrätta med de problem som uppstod när registret flyttades över i höstas. Inför utskicket av Truckstop trodde vi också att felaktigheterna var korrigerade. Nu har det visat sig att så inte är fallet – vilket jag är den första att beklaga, säger FH16-klubbens ordförande Boije Ovebrink.

Felaktigheterna i medlemsregistret har också återverkningar för inloggningen på klubbens hemsida.

– Nu har jag fått löfte om att problemen i medlemsregistret ska vara lösta under juni, säger Boije.

Under fliken Erbjudanden på hemsidan hittar du de erbjudanden och information som fanns med i senaste Truckstop och här kan du du läsa tidningen: Truckstop-nr1-17HQ