Stort intresse för intressant årsmöte

FH16-klubbens årsmöte i Göteborg lockade 145 deltagare. Nästan lika många som det tidigare rekordet.
– Det stora intresset för klubben från medlemmar och företag visar att det finns ett mervärde med ett medlemskap, säger FH16-klubbens omvalde ordförande Boije Ovebrink.

 

© Emmy Jonsson

De 145 deltagare bjöds på ett späckat program på VTEX, Volvo Trucks Experience Center, iGöteborg den 8 november. Och det var en nöjd ordförande som kunde summera verksamhetsåret 2018:
– Vi har 530 medlemmar och stabil ekonomi. För 2018 kan vi redovisa ett överskott på 450 000 kronor. Och det ser ut som vi kan redovisa ett överskott i samma storlek för 2019. Så nu laddar vi för nästa år – då fyller klubben ”moppe”, eller 15 år, fortsätter Boije.

Återförsäljare informeras

Årsmötet inleddes med att Boije och styrelseledamoten Thomas Ekstrand hälsade alla välkomna. Sedan hölls parentation över den mångåriga medlemmen Kjell Johansson, som avled i början på februari.

– Kjell var en mycket positiv människa som spred glädje omkring sig. Han lämnar ett tomrum efter sig, säger Boije.

© Emmy Jonsson

Johan Selvén, sales director market Sweden på Volvo Lastvagnar, infomerade om den svenska marknaden. Hans budskap var att den befarade lågkonjunkturen sannolikt inte kommer att bli lika djup som befaras. Och han avslutade med att informera om att alla återförsäljare nu kommer att få en tydlig information om Volvo Lastvagnars erbjudande till klubbens medlemmar.
Sedan började årsmötesförhandlingarna. Styrelsen fick medlemmarnas fulla förtroende för sitt arbete och valen styrelsen gick också enligt valberedningens förslag. Styrelsen i FH16-klubben har nu följande sammansättning:

Nyval:                                
Marina Tyberg – ersätter Ann-Marie Hall Troedsson
Björn Persson – ersätter den vakanta styrelseplatsen efter Magnus Enochsson

Omval 2019-2021:            
Boije Ovebrink – ordförande
Jerry Gustavsson
Andreas Neve
Ulf Jacobsson
Berth Johansson

Valda 2018-2020:             
Joakim Lindqvist
Thomas Englun
Thomas Ekstrand

Ledamot i styrelsen:         
Christian Svedman, Volvo representant

Adjungerad i styrelsen:    
Majken Ovebrink, sekreterare/administration

Ann-Marie Hall Troedsson avtackades för sitt mångåriga arbete i klubben.

© Emmy Jonsson

– Ann-Marie har varit en tillgång under alla de år som hon har suttit i styrelsen. Anledning till att hon avgick ur styrelsen var att hon sålde sitt åkeri – Bröderna Hall – till Svevia, som i sin tur sålde vidare lastbilarna.

Stadgeändring gick genom

Styrelsens förslag på stadgeändring vann också den årsmötets gehör.
– Våra stadgar behövde justeras, inte minst på grund av att vi ändrat vår redovisningsperiod från brutet räkenskapsår till kalenderår. Och sedan gjorde vi en justering av punkt nummer 5 – tidigare stod det att klubben var öppen för ägare till Volvo FH16 550 och 650 bilar, nu är vi en klubb för alla som äger en FH16 eller F16, men också för förare, partners och representanter för Volvo Lastvagnar.

Under punkten övriga frågor kom det upp ett förslag att studieresan 2021 bör gå till Island.
– Det var tydligen en populär resa. Nu får vi gå vidare med det förslaget i styrelsen.
Under lunchen höll Volvo Lastvagnars VD Roger Alm ett inspirerande tal. I sitt tal framförde han hur viktiga FH16-klubbens medlemmar är. Han betonade att klubbens medlemmar är de främsta ambassadörerna för Volvo Lastvagnars premiummärke.

Intressanta stationer

När årsmötesförhandlingarna och lunchen var klara var det dags för alla deltagare att gå runt på de fyra stationerna – produkt och nyckelfärdig, partnerutställning samt provkörning av Volvos personbilar och lastvagnar.

© Emmy Jonsson

– Jag vill passa på att tacka alla som gjorde vår dag på VTEX till en riktig höjdare. Kul att så många partners visade upp sig- Jag vill också tacka Antonio Nicoletti, för hjälp med kostnader för bussar, lunch och fika. Stort tack också till Carl Axel Hedström, för all hjälp med planering och allt annat som gjort den här dagen möjlig.
Traditionsenligt avslutades årsmötesdagen med en middag och show. Den här gången var det showgruppen Appereance som stod för undehållningen.

– Och de tog sig mot slutet och avslutade på ett strålande sätt, sammanfattar Boije kvällen på Gothia Towers.