Årets första styrelsemöte

Med Jerry Gustavsson och Jan-Christer Nilsson som värdar hade FH16-klubbens styrelse sitt första möte i Moheda i veckan. 

Efter ett trevligt och konstruktivt möte fick styrelsen en intressant rundvandring på ATA Timbers moderna sågverk i Moheda av transportansvarige K-G Rundberg. Han gav ledamöterna i styrelsen en mycket intressant inblick i hur ett sågverk fungerar. Det småländska skogsföretaget ATA Timber äger ett antal FH16-bilar för sina transporter och självklart blev det en hel del diskussion kring dessa.

För styrelsen avslutades dagen med middag, samkväm och övernattning i hantverksbyn Korrö, söder om Växjö, med anor från 1700-talet.

      

Styrelsen bjöds på en rundvandring på ATA Timber…    …och fick följa hela produktionen från lossning…

     

…av stockar…                                                                           …till sågverket…

     

…och sorteringen av alla dimensioner.                              Korrö herrgård var en trevlig bekantskap.