Bästa FH16-vänner!

För att vi ska kunna genomföra årsmötet för verksamhetsåret 2019 har styrelsen i FH16-klubben beslutat att genomföra det som en poströstning. Bakgrunden till beslutet är givetvis restriktionerna som gäller på grund av corona-pandemin.  Alla handlingar kommer att mejlas ut till samtliga medlemmarna i början av mars och svaren önskar vi åter den 9 april.

Har du inte fått informationen om årsmötet via din mejl, hör av dig till Björn Spjut på bjorn@granitpr.se  – glöm inte att uppge medlemsnummer.

Den planerade prisceremonin för vinnarna i Sveriges och Nordens Tuffaste FH16, som vi tänkt att ha på VTEX i Göteborg 28 maj, ligger kvar tills vi vet mera om pandemi-läget. Om vi inte kan del ut priserna den 28 maj, är planen att vi flyttar på ceremonin till Trailer Trucking Festival och Mantorp Park på fredagen den 28 augusti.

Nytt datum för årsmöte för verksamhetsåret 2020 har ändrats till den 5 november. Skälet till att det är att Gothia Tower har en annan grupp som bokat upp festlokalen den 14 november.

Mera information om klubbens aktiviteter under året kommer i Truckstop 1, som planeras att skickas ut med post i slutet av april.

Till sist – håll avstånd och var försiktiga! Så hoppas jag vi får träffas igen så fort pandemiläget så tillåter!

Med vänlig hälsning

Ordförande
Boije Ovebrink