Bästa FH16-vänner!

Det är ett mycket märkligt år, där i stort sett samtliga klubbaktiviteter under året har fått ställas in. Nu senast tvingades vi skjuta på prisceremonin för Sveriges Tuffaste FH16.

Först planerade vi att ha den på Volvo-koncernens huvudkontor. Sedan flyttade vi den till Volvo Experience Center, VTEX, fredagen den 13 november, för att göra den mer corona-anpassad. Men några dagar före evenemanget kom ytterligare corona-restriktioner, så det var bara att stoppa!

Nu hoppas vi kunna genomföra prisceremonin nästa år. Vår förhoppning är att samla alla vinnarna, så att de får sina pokaler, på vårt planerade årsmöte för verksamhetsåret 2019 på VTEX den 26 mars.

Nu kan vi bara följa utvecklingen och hoppas att alla håller sig friska – vilket är det viktigaste!

Truckstop 2 är på gång och kommer skickas ut till er i början av vecka 51.

Med vänlig hälsning

Boije Ovebrink
Ordförande Swedish Volvo FH16 Club