Mittiamässan

24–25 september – Mittiamässan. Ytterligare information om klubbens medverkan på Mittiamässan kommer under våren.