Årsmöte för 2019

På grund av corona-pandemin har FH16-klubbens styrelse beslutat att årsmötet för verksamhetsåret 2019 kommer att genomföras med poströstning. Inom kort kommer information att skickas ut till medlemmarna.