Mittiamässan

20–21 augusti – Mittiamässan. Ytterligare information om klubbens medverkan på Mittiamässan kommer under våren.