Årsmöte

Den 8 november samlas vi för årsmöte på Volvo Trucks Experience Center, VTEX, i Göteborg. Mer information kommer fortlöpande i kommande nummer av Truckstop och på klubbens hemsida.